top of page
Glass Panes

Ljudreducerande

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar med tung trafik.

Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna.

 

Med hjälp av ljudreducerande glas kan du även i områden med besvärande buller öppna upp väggar

och tak för att släppa in dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

 

 När man ökar glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt.

Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken.

När flera glas lamineras ihop med t ex PVB-folie, så får man lägre böjstyvhet och

ljudreduktionen förbättras mycket effektivt.

 

När glasens tjocklekar är givna är det avståndet mellan dem som avgör vid vilken frekvens grundresonansen uppstår. Ju större avstånd mellan glasen desto högre ljudreduktion.

Förändringar som tjockare glas, olika tjocklek på glasen, laminering av glasen, större avstånd mellan glasen förbättrar hela glaskonstruktionens ljudreducerande egenskaper.

Fönstrets ljudreducerande egenskaper beror även på utformningen av karm, båge,

fogar och ventiler. Vid avstånd upp till 20 mm är förbättringen mycket marginell, men

vid betydligt större avstånd får man en rejäl förbättring av ljudreduktionen.

Detta kan man åstadkomma till exempel i fönster med kopplade

bågar eller med tillsatsrutor.

 

Vid val av glas med ljudreducerande funktion (bullerskydd) är det viktigt att veta

karaktären på det ljud som ska reduceras. Utifrån det går att hitta den optimala lösningen.

Det finns olika sätt att reducera ljud i glas:

 

 

För enkelglas

 

- Öka glastjockleken

 

- Använda sig av speciell ljudfolie i lamellglaskonstruktioner

 

För isolerglas

 

- Använda olika glastjocklekar (till exempel 4 mm + 6 mm är bättre än 6 mm + 6 mm)

 

- Öka avståndet mellan glasen eller ha olika glasavstånd i 3-glaskonstruktioner

 

- Använda ljudreducerande gas i mellanrummet

bottom of page