top of page
Glass Panes

Beskjutning

Kraven på att skydda personer mot beskjutning bakom glas i

byggnader och även bilar har med åren tyvärr ökat. I dag följer

vi i Sverige en klassindelning enligt tyska DIN-normer som delar in kraven på glasen i fem klasser sedda mot olika vapen och ammunition: C1 - C5

 

 

Vapen / Ammunition      Klass        Glas

 

9 mm handeldvapen        C1             SA ca: 20mm

                                                              AF ca: 25mm

 

357 Magnum                      C2            SA ca: 22mm

                                                               SF ca: 30mm

 

44 Magnum                        C3            SA ca: 30mm

                                                               SF ca: 45mm

 

7,62 x 51 AG3                     C4             SA ca: 45mm

                                                                SF ca: 60mm

 

AG3 Hård kärna                C5             SA ca: 60mm

                                                                SF ca: 70mm

 

 

* SA = splitteravgång, SF = splitterfritt

 Tjocklekar på glaspaket kan variera på grund av fabrikat.

 

 *SA = splitteravgång; Projektilen stannar i glaspaketet men små glasskärvor kan

 " spruta ut" på andra sidan glaset. Splitteravgång kan tillåtas

 då personer ej vistas omedelbart bakom glasen.

 

 *SF = splitterfritt; Vistas man nära glasen krävs splitterfritt glas. Man applicerar

 en extra glasenhet bakom den skottsäkra delen som fångar

 upp eventuellt splitter. Även plastfilmer används.

 

Skottåliga glas är laminerade och kan byggas ända upp till ett antal av 6 - 7 glasskivor med olika tjocklek av plastfolier mellan glasen. Provning sker för de olika klasserna, fastställda vapen och ammunition, genom beskjutning, från bestämda avstånd och antal kulor.

 

 I Sverige har man tidigare enbart haft en klass som kallats "skottsäker" (klass C4 = höghastighetsvapen typ AK 4). Detta med fem beskjutningsklasser kan tyckas onödigt, för vem kan i förväg bedöma vilken typ av vapen som kommer att användas.

 

 Skottåliga glas går även att "Kombinera" så att även andra funktionskrav uppfylles. Ljudisoleringen är redan mycket god i alla beskjutningsglas.

bottom of page