top of page
Glass Panes

Självrengörande

Självrengörande glas har beskrivits som en ouppnåelig dröm. Men efter ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram har Pilkington - världens ledande glastillverkare lyckas med bedriften att framställa detta.

 

Glasets unika dubbelverkande funktion använder naturens egna krafter för att hålla glaset fritt från organisk smuts, vilket dels ger dig den praktiska fördelen med mindre rengöring, och dessutom renare och snyggare fönster. Det kan fås som enkelglas eller byggas in i en isolerruta, med den självrengörande beläggningen på byggnadens utsida.

 

Vad är egentligen självrengörande glas?

 I korta drag kan man säga att hemligheten med självrengörande glas ligger i dess speciella beläggning som fungerar i två steg:

 

Bryter ner organisk smuts

Beläggningen reagerar med ultravioletta strålar från det naturliga dagsljuset i en fotokatalytisk process, för att bryta ner och sönderdela organisk smuts.

 

Tvättar bort smuts

Den andra delen av processen sker när regn eller vatten träffar glaset. Eftersom glaset är hydrofilt bildas inga droppar på glaset. I stället sprids vattnet ut jämnt över en större yta, och när vattnet spolas bort tar det smutsen med sig. Glasytan torkar också mycket snabbt jämfört med konventionellt glas, och det blir inte några fula fläckar från torkningen.

 

Hur lång tid tar självrengöringen?

Beläggningen arbetar kontinuerligt, och smutsen spolas bort varje gång det regnar.

 

När börjar det självrengörande glaset fungera?

Efter monteringen tar det cirka fem dagar innan beläggningen på glaset aktiveras. För att man ska få bästa resultat efter installation och första rengöringen av installatören ska fönstren lämnas orörda tills beläggningens aktiveringsperiod är klar, innan man utför någon ytterligare fönstertvätt.

 

Vad händer om det inte regnar under en längre tid?

Normalt räcker det med regn eller en sköljning med vattenslang för att hålla fönstren rena. Under torr väderlek kan du tvätta av fönstren med en mjuk trasa och ljummet tvålvatten.

 

Vad händer vid molnigt väder och på natten?

Beläggningen behöver bara en liten mängd UV-strålning för att aktiveras. Glaset fungerar alltså även mulna dagar och vattensköljningseffekten kvarstår över natten.

 

Förändrar specialbeläggningen glaset på något sätt?

Från vissa vinklar har glaset något större spegeleffekt än vanligt glas, och det har även en svag blåton. Förutom detta är glaset precis som andra vanliga glastyper.

 

Kan det skrapas eller gnidas bort?

Beläggningen är fast bunden vid glaset - den påverkas bara om själva glasytan skadats av t.ex. spetsiga föremål, rengöringsmedel med slipverkan eller stålull. Tester har också visat att beläggningen inte flagnar eller missfärgas.

 

Hur länge håller beläggningen?

Testerna har visat att beläggningen håller lika länge som själva glaset.

 

Var kan det självrengörande glaset användas?

I princip i alla utomhustillämpningar, t.ex. fönster, uterum, fasader och glastak. Det kan installeras lodrätt eller i vinkel, och är särskilt användbart för svåråtkomliga fönster där organisk smuts ansamlas lätt, t.ex. takfönster. Självtvättande glas kan lätt kombineras med andra glasprodukter i isolerrutor, för att ge fördelar som t.ex. värmeisolering, bullerskydd, solskydd eller brandskydd. Glaset kan även härdas eller lamineras för ökad säkerhet.

 

Är det miljövänligt?

Ja. Beläggningen innehåller ofarliga kemiska ämnen som redan finns i hemmet, t.ex. i tandkräm och färg. Eftersom bara små mängder rengöringsmedel krävs är självrengörande glas mer miljövänligt än vanligt glas.

bottom of page