top of page
Glass Panes

Bestrålning

Den ultravioletta strålning som bleker textilier, papper, möbler mm går till

största delen genom vanligt glas. Denna strålning går att bromsa och det

med glas som utseendemässigt inte går att skilja från "vanligt glas".

 

Det är laminerat glas med en speciell UV-bromsande folie mellan glasen. Samtidigt som blekningsrisken elimineras ökas skyddet mot personskador, vandalism och inbrott. Glasen kan även förses med larm och andra funktioner.

 

Glasen används ofta vid muséer, arkiv mm. Byggnader med värdefulla föremål, papper som ej får utsättas för blekning.

 

Röntgenstrålning

 

Röntgenstrålningen kan medföra allvarliga skador vid stora doser. De som arbetar med röntgen på sjukhus och på tandläkarmottagningar utsätts för denna risk. Denna farliga strålning bromsas med glas som innehåller stor blyhalt. Glasen finns i olika tjocklekar. Vanligtvis används för sjukhusröntgen och tandröntgen glas som är 7-8mm tjocka.

bottom of page