top of page
Glass Panes

Personsäkerhet

Normer!

 

 I BBR 94, B:313 står följande kravtext:

 

 "Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt med dem, skall utformas så att risken för personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar, skall vara tydligt markerade".

 

 

Kan man då använda vanligt glas i dörrar och fönster när glas monteras under angivna höjder från golv ? Svar: Nej!

 

Eftersom det i normen under rådtext står följande:

 

 "Glas med brottskaraktär som inte ger upphov till skärskador"

 

 

Vanligt planglas utgör vid brott oftast klar risk för skärskador. Därför bör härdat eller laminerat glas användas.

 

 

Härdat eller laminerat glas ?

 

Härdat glas kan användas när inte nivåskillnad förekommer mellan de båda sidorna om dörren, fönstret, räcket etc. Vid nivåskillnad 0,5 M eller större skall laminerat glas användas som förhindrar genomfall. När krav på större slagtålighet föreligger från någon sida kan ett härdat glas ingå i laminatet.

 

Säkerhetsklasserna F1 - F3 innebär att glasen provas med en "fallande" provningskropp från olika avstånd.

 

 

 Råd:

 

Använd alltid glas som klarar högsta klassen F3 då man ju inte vet från vilket avstånd en person kan falla (snubbla etc) mot glaset.

 

 F3 innebär minimum 4mm härdat glas.

 Alt.Minimum 3+3mm glas laminerade med tredubbel folie (1,14mm)

bottom of page