top of page
Glass Panes

Säkerhetsglas

Glas är starkare än man kan tro, särskilt lite tjockare glas. Förr använde man 2 mm maskinglas, vilket naturligtvis gav oss uppfattningen att glas är mycket skört.

Numera är 4 mm floatglas standard, och det är betydligt starkare.

Trots det finns det situationer där det är risk för att glaset kan orsaka

skador när människor stöter emot det eller kan få det fallande över sig vid glas bräckage.

 

Med säkerhetsglas kan du tryggt skapa interiörer med fri genomsikt och rikligt med dagsljus, även i utsatta positioner. Säkerhetsglas är härdade och/eller laminerade glas i olika kombinationer för fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, balustrader, mellanväggar, spegelväggar, duschkabiner, bastu, inredningar till badrum och kök med mera.

 

Du bör alltid välja personsäkerhetsglas om delar av glasrutan placeras lägre än 1,5 m över golvet i och omkring dörrar, korridorer, entréer och andra kommunikationsutrymmen. I övriga riskzoner gäller samma rekommendation vid lägre än 0,8 m.

 

Laminerat säkerhetsglas

 

 I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador. Pilkington Optilam får sina skyddande egenskaper genom en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med plastiska plastfolier. Sandwichpaketet värms upp tillräckligt för att folien ska häfta fast vid glaset. Därefter sätts det i en autoklav där folien under högt tryck och hög temperatur smälts samman med glaset till en klar säkerhetsruta. Det är plastskikten som gör det laminerade säkerhetsglaset segt och svårforcerat. När det överbelastas spricker det men glassplittren häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en klar skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper.

 

Termiskt härdat säkerhetsglas

 

 Det här glaset får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål belastningar väsentligt bättre än vanligt glas och uppfyller kraven för klass 1(C)1.Detta är ett bra alternativ när glaset måste klara höga belastningar från tunga, ej vassa föremål. Det håller för hårda sparkar eller en människa som faller handlöst mot glaset. Dessutom eliminerar det risken för termiska sprickor, vilket är speciellt viktigt i glas som absorberar mycket solenergi. Naturligtvis brister även härdat säkerhetsglas: Om det belastas så mycket att tryckspänningen övergår i dragspänning. Om ytskiktet försvagas med repor och urflisningar. Om glaset utsätts för hårda slag med ett vasst föremål. Eller om den känsliga glaskanten utsätt för ett hårt slag.

 

Termiskt härdat glas har ett karakteristiskt brottmönster. Det granulerar till en mängd småbitar som minimerar risken för allvarliga skärskador. Till skillnad från värmeförstärkta glas och kemiskt förstärkta glas som däremot bildar vassa, farliga glasspjut, precis som vanligt glas.

 

Säkerhetsglas I lutande konstruktioner bör du välja laminerad innerruta som hindrar glasbitar från att falla ned. Med härdat ytterglas skyddas det mot åverkan och yttre laster. Glas i bröstningar bör vara härdat. Glas och spegelglas i utställningsmontrar, duschkabiner, möbler samt i beklädnader av golv, väggar och tak bör alltid förstärkas med härdning eller laminering. Härdat laminerat glas kombinerar de bästa egenskaperna hos härdat och laminerat glas.

bottom of page