top of page
Glass Panes

Energiglas

Med moderna energiglas kan energiförlusten genom fönstren minskas med 30-50%. Har du idag kopplade fönster kan du byta ut ena glaset till energiglas. Då får man lika låg energiförlust som ett 3-glas-fönster. Har man 3-glas eller 2-glas isoleringsfönster idag kan man byta ut isolerglasen mot

 energiglas. Dessa 3-glas energiglas är nu utvecklade så långt det går utan att få problem med kondens på ytterglaset. När kall raset från fönstren minskar kan man även sänka inomhustemperaturen utan att komforten påverkas. Under bostadsbebyggelsen på 50-, 60- och början av 70-talet hade sällan energibesparing hög prioritet. Skulle dessa fönster idag få energiglas och nya tätningslister skulle energibesparingen bli minst 8 terawattimmar. Detta motsvarar hela Barsebäcks produktion.

bottom of page