top of page
Glass Panes

Explotion

Vanliga glas klarar inte att motstå trycket från en sprängladdning.

Glasen trycks in i byggnaden och kan orsaka förödande skador på

personer och inredning.

 

Här används laminerade glas som testats och klassats i klass D1 - D3. Glasen klassas efter det tryck de kan motstå på ett avstånd av 20m från explosionsstället. Tre olika trycknivåer används: 0,5 bar, 1,0 bar och 2,0 bar (D1 - D3).

 

 

D1 Laminerat glas = ca: 10 mm Tjocklek

 

D2 Laminerat glas = ca: 25 mm Tjocklek

 

D3 Laminerat glas = ca: 50 mm Tjocklek

 

Utöver skydd mot explosioner får man här även en viss skottålighet, ett gott inbrottsskydd och god ljudisolering. Även ytterligare funktioner kan "byggas in".

 

Man skyddar sig inte enbart för planerade attentat. I industrier kan vissa olyckshändelser utsättas med explosioner i förråd, verkstadslokaler mm, med gastuber etc. (Nobels industrier Karlskoga har upplevt detta).

bottom of page