top of page
Glass Panes

Inbrott

Vid inbrott försöker man ofta ta vägen via glaset, fönstren. Så kallade

"smash-and-grab" kupper sker genom glasenheten. Kraven på motstånds-

säkrare glas ökar allt efter typ av butik - lokalitet: Radio-TV-butiker, juvelerare, postkontor, banker, privatbostäder med dyrbara inventarier etc.

 

Skyddsklasser ( testas med att antal hugg från en "yxmaskin" )

 

 

B1 30 - 50 yxhugg *c:a 12 - 20mm laminerade glas

B2 51 - 70 yxhugg     c:a 20 - 30mm laminerade glas

B3    över 70 yxhugg     c:a 25 - 35mm laminerade glas

 

* Varierande totala tjocklek på glasenhet beror på olika

 fabrikat och uppbyggnad av glaspaketet.

 

Det finns även fyra klasser när det gäller säkerhetsdörrar.

 

Här finns också glas som klarar dessa krav. Även här är det fråga om laminerade glas och tjocklekarna på glaspaketen varierar något beroende på fabrikat.

 

 

Tag alltid reda på vilka krav som är ställda;

 

 Försäkringsbolagens krav

 Stöldskyddsföreningen (RUS-bestämmelser)

 Myndigheter

 Klass B1 - B3

 Svensk standard SS 224425

 Säkerhetsdörrar klass 1 - 4

 

Vet vi kraven så har vi alltid glasen !

 

 

Glöm ej att larmfunktion oftast går att kombinera med inbrottsskyddande glas. Även andra krav går att kombinera; så som skydd mot värmeförluster, buller, solinstrålning mm.

bottom of page