CITYGLASi Malmö

 

 

Startade juli 2007 av ägaren Kent Wohlin.

Vi startade på Västmanlandsgatan 3 där vi fortfarande är belägna med butik och lager.

Vi är idag 4 St. glasmäster som står till er tjänst

CITYGLAS centrala läge och närhet till kunderna är en av hörnstenarna i verksamheten,

 

CITYGLAS skall vara ett komplett

Glasmästeri, beläget i Malmös innerstad och med sitt huvudsakliga arbetsområde i Malmöregionen.

Produkter och tjänster skall levereras av en yrkesskicklig och motiverad personal och med största möjliga kundnytta.

CITYGLAS har i sin kvalitetssäkring fastlagt en personalpolicy så att all personal kontinuerligt utbildas för klara sin uppgift.

 

Vi är MTK Behöriga och har lång erfarenhet inom Brand & Säkerhetsglas,

Vårt motto är service, kvalité och låg kostnad