• Ljudreducerande

   

  Ljudreducerande glas

   

  Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar med tung trafik. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna.

   

   Med hjälp av ljudreducerande glas kan du även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

   

   När man ökar glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken. När flera glas lamineras ihop med t ex PVB-folie, så får man lägre böjstyvhet och ljudreduktionen förbättras mycket effektivt.

   

  När glasens tjocklekar är givna är det avståndet mellan dem som avgör vid vilken frekvens grundresonansen uppstår. Ju större avstånd mellan glasen desto högre ljudreduktion. Förändringar som tjockare glas, olika tjocklek på glasen, laminering av glasen, större avstånd mellan glasen förbättrar hela glaskonstruktionens ljudreducerande egenskaper. Fönstrets ljudreducerande egenskaper beror även på utformningen av karm, båge, fogar och ventiler. Vid avstånd upp till 20 mm är förbättringen mycket marginell, men vid betydligt större avstånd får man en rejäl förbättring av ljudreduktionen. Detta kan man åstadkomma till exempel i fönster med kopplade bågar eller med tillsatsrutor.

   

  Vid val av glas med ljudreducerande funktion (bullerskydd) är det viktigt att veta karaktären på det ljud som ska reduceras. Utifrån det går att hitta den optimala lösningen. Det finns olika sätt att reducera ljud i glas:

   

   

     För enkelglas

   

   Öka glastjockleken

   

    Använda sig av speciell ljudfolie i lamellglaskonstruktioner

   

   

     För isolerglas

   

    Använda olika glastjocklekar (till exempel 4 mm + 6 mm är bättre än 6 mm + 6 mm)

   

   Öka avståndet mellan glasen eller ha olika glasavstånd i 3-glaskonstruktioner

   

    Använda ljudreducerande gas i mellanrummet

   

  • Brandskyddsglas

   

  Brandskyddsglas

   

   Brandskydd

   För några decennier sedan var brandskydd liktydigt med täta, ogenomskinliga konstruktioner i stål och betong. Idag har förädlade glasprodukter dramatiskt förändrat förutsättningarna. Överglasade gårdar och glaspartier i entréer, trapphus och korridorer har blivit ett allt vanligare inslag i vår miljö. Du kan nu skapa byggnader som ger generöst med rymd, ljus och visuell kontakt i kombination med ett effektivt brandskydd. Kontakta Cityglas i Malmö så berättar vi om det breda urval av brandskyddsglas som naturligtvis uppfyller myndigheternas krav, men också har andra värdefulla egenskaper.

   

  • Säkerhetsglas

   

  Säkerhetsglas

   

  Glas är starkare än man kan tro, särskilt lite tjockare glas. Förr använde man 2 mm maskinglas, vilket naturligtvis gav oss uppfattningen att glas är mycket skört. Numera är 4 mm floatglas standard, och det är betydligt starkare. Trots det finns det situationer där det är risk för att glaset kan orsaka skador när människor stöter emot det eller kan få det fallande över sig vid glas bräckage. Med säkerhetsglas kan du tryggt skapa interiörer med fri genomsikt och rikligt med dagsljus, även i utsatta positioner. Säkerhetsglas är härdade och/eller laminerade glas i olika kombinationer för fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, balustrader, mellanväggar, spegelväggar, duschkabiner, bastu, inredningar till badrum och kök med mera. Du bör alltid välja personsäkerhetsglas om delar av glasrutan placeras lägre än 1,5 m över golvet i och omkring dörrar, korridorer, entréer och andra kommunikationsutrymmen. I övriga riskzoner gäller samma rekommendation vid lägre än 0,8 m.

   

  Laminerat säkerhetsglas

   

   I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador. Pilkington Optilam får sina skyddande egenskaper genom en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med plastiska plastfolier. Sandwichpaketet värms upp tillräckligt för att folien ska häfta fast vid glaset. Därefter sätts det i en autoklav där folien under högt tryck och hög temperatur smälts samman med glaset till en klar säkerhetsruta. Det är plastskikten som gör det laminerade säkerhetsglaset segt och svårforcerat. När det överbelastas spricker det men glassplittren häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en klar skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper.

   

  Termiskt härdat säkerhetsglas

   

   Det här glaset får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål belastningar väsentligt bättre än vanligt glas och uppfyller kraven för klass 1(C)1.Detta är ett bra alternativ när glaset måste klara höga belastningar från tunga, ej vassa föremål. Det håller för hårda sparkar eller en människa som faller handlöst mot glaset. Dessutom eliminerar det risken för termiska sprickor, vilket är speciellt viktigt i glas som absorberar mycket solenergi. Naturligtvis brister även härdat säkerhetsglas: Om det belastas så mycket att tryckspänningen övergår i dragspänning. Om ytskiktet försvagas med repor och urflisningar. Om glaset utsätts för hårda slag med ett vasst föremål. Eller om den känsliga glaskanten utsätt för ett hårt slag.

   

   Termiskt härdat glas har ett karakteristiskt brottmönster. Det granulerar till en mängd småbitar som minimerar risken för allvarliga skärskador. Till skillnad från värmeförstärkta glas och kemiskt förstärkta glas som däremot bildar vassa, farliga glasspjut, precis som vanligt glas.

   

  Säkerhetsglas I lutande konstruktioner bör du välja laminerad innerruta som hindrar glasbitar från att falla ned. Med härdat ytterglas skyddas det mot åverkan och yttre laster. Glas i bröstningar bör vara härdat. Glas och spegelglas i utställningsmontrar, duschkabiner, möbler samt i beklädnader av golv, väggar och tak bör alltid förstärkas med härdning eller laminering. Härdat laminerat glas kombinerar de bästa egenskaperna hos härdat och laminerat glas.

   

  • Spegelglas

   

  Spegelglas

   

  Spegelglas består av vanligt floatglas som har en flerskiktsbeläggning på baksidan med silver i botten för att skapa ett högreflekterande skikt, och däröver ett eller flera täckskikt för att skydda den fuktkänsliga silverbeläggningen. Tillverkningen sker i en ny miljövänlig process utan koppar och bly. Genom att laminera ihop två spegelglas med de belagda sidorna mot varandra eller genom att lägga en folie på baksidan får man en säkerhetsspegel som är utmärkt till exempel för dörrar och våtutrymmen.

  • Självrengörande

   

  Självrengörande glas

   

  Självrengörande glas har beskrivits som en ouppnåelig dröm. Men efter ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram har Pilkington - världens ledande glastillverkare lyckas med bedriften att framställa detta.

   

   Glasets unika dubbelverkande funktion använder naturens egna krafter för att hålla glaset fritt från organisk smuts, vilket dels ger dig den praktiska fördelen med mindre rengöring, och dessutom renare och snyggare fönster. Det kan fås som enkelglas eller byggas in i en isolerruta, med den självrengörande beläggningen på byggnadens utsida.

   

  Vad är egentligen självrengörande glas?

   I korta drag kan man säga att hemligheten med självrengörande glas ligger i dess speciella beläggning som fungerar i två steg:

   

  Bryter ner organisk smuts

   Beläggningen reagerar med ultravioletta strålar från det naturliga dagsljuset i en fotokatalytisk process, för att bryta ner och sönderdela organisk smuts.

   

  Tvättar bort smuts

   Den andra delen av processen sker när regn eller vatten träffar glaset. Eftersom glaset är hydrofilt bildas inga droppar på glaset. I stället sprids vattnet ut jämnt över en större yta, och när vattnet spolas bort tar det smutsen med sig. Glasytan torkar också mycket snabbt jämfört med konventionellt glas, och det blir inte några fula fläckar från torkningen.

   

  Hur lång tid tar självrengöringen?

   Beläggningen arbetar kontinuerligt, och smutsen spolas bort varje gång det regnar.

   

  När börjar det självrengörande glaset fungera?

   Efter monteringen tar det cirka fem dagar innan beläggningen på glaset aktiveras. För att man ska få bästa resultat efter installation och första rengöringen av installatören ska fönstren lämnas orörda tills beläggningens aktiveringsperiod är klar, innan man utför någon ytterligare fönstertvätt.

   

  Vad händer om det inte regnar under en längre tid?

   Normalt räcker det med regn eller en sköljning med vattenslang för att hålla fönstren rena. Under torr väderlek kan du tvätta av fönstren med en mjuk trasa och ljummet tvålvatten.

   

  Vad händer vid molnigt väder och på natten?

   Beläggningen behöver bara en liten mängd UV-strålning för att aktiveras. Glaset fungerar alltså även mulna dagar och vattensköljningseffekten kvarstår över natten.

   

  Förändrar specialbeläggningen glaset på något sätt?

   Från vissa vinklar har glaset något större spegeleffekt än vanligt glas, och det har även en svag blåton. Förutom detta är glaset precis som andra vanliga glastyper.

   

  Kan det skrapas eller gnidas bort?

   Beläggningen är fast bunden vid glaset - den påverkas bara om själva glasytan skadats av t.ex. spetsiga föremål, rengöringsmedel med slipverkan eller stålull. Tester har också visat att beläggningen inte flagnar eller missfärgas.

   

  Hur länge håller beläggningen?

   Testerna har visat att beläggningen håller lika länge som själva glaset.

   

  Var kan det självrengörande glaset användas?

   I princip i alla utomhustillämpningar, t.ex. fönster, uterum, fasader och glastak. Det kan installeras lodrätt eller i vinkel, och är särskilt användbart för svåråtkomliga fönster där organisk smuts ansamlas lätt, t.ex. takfönster. Självtvättande glas kan lätt kombineras med andra glasprodukter i isolerrutor, för att ge fördelar som t.ex. värmeisolering, bullerskydd, solskydd eller brandskydd. Glaset kan även härdas eller lamineras för ökad säkerhet.

   

  Är det miljövänligt?

   Ja. Beläggningen innehåller ofarliga kemiska ämnen som redan finns i hemmet, t.ex. i tandkräm och färg. Eftersom bara små mängder rengöringsmedel krävs är självrengörande glas mer miljövänligt än vanligt glas.

   

  • Ornamentglas

   

  Ornamentglas

   

  Ornamentglas har en präglad yta som valsas in i den heta glasmassan vid tillverkningen. Detta gör dem mer eller mindre translucenta beroende på mönstret. Ornamentglasen finns i många olika mönster och färger utöver det klara glasets naturliga ton. Flera av glasen kan härdas och lamineras, beroende på valet av mönster.

   

  • Energiglas

   

  Energiglas

   

  Med moderna energiglas kan energiförlusten genom fönstren minskas med 30-50%. Har du idag kopplade fönster kan du byta ut ena glaset till energiglas. Då får man lika låg energiförlust som ett 3-glas-fönster. Har man 3-glas eller 2-glas isoleringsfönster idag kan man byta ut isolerglasen mot

   energiglas. Dessa 3-glas energiglas är nu utvecklade så långt det går utan att få problem med kondens på ytterglaset. När kall raset från fönstren minskar kan man även sänka inomhustemperaturen utan att komforten påverkas. Under bostadsbebyggelsen på 50-, 60- och början av 70-talet hade sällan energibesparing hög prioritet. Skulle dessa fönster idag få energiglas och nya tätningslister skulle energibesparingen bli minst 8 terawattimmar. Detta motsvarar hela Barsebäcks produktion.